Onderhoud

Een onderhoudscontract op al uw koel-en vriesinstallaties en airconditioners.

Met het opnemen van uw installaties in een onderhoudscontract wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichting op periodiek onderhoud te laten  uitvoeren door een STEk-erkend koeltechnisch bedrijf, zoals is gesteld in de wetgeving inzake ozonlaag aantastende stoffen.

Het onderhoudscontract werkt kostenbesparend

 • Langere levensduur en bedrijfszekere werking van uw installaties door preventief onderhoud.
 • Voorkomen en/of beperken van reparatiekosten.
 • Lager energieverbruik en een hoge rendement van de installaties.
 • De installaties zullen altijd optimaal werken, vooral wanneer de behoefte het grootst is! (Gedurende de zomermaanden).
 • Een onderhoudscontract geeft voorrang bij eventuele storingen en problemen.

Een onderhoudscontract, voor grondig preventief onderhoud

 • Uitgebreide CFK-controle, zoals inde RLK (regeling lekdichtheid koelsystemen) van het ministerie van VROM is omschreven.
 • Schoonmaken van de luchtgekoelde condensor, filters enz.
 • Testen en eventueel afstellen van regel-en schakelapparatuur, beveiligingen en het systeem afstellen.
 • Controleren op de aanwezigheid van voldoende koelmiddel en olie, zo nodig bijvullen van en het systeem aftesten.
 • Reparen van eventuele koelmiddellekkages, indien schoonmaken van de verdamper, de machine,  ventilatoren, binnen en buitenunits (bij airconditionings) enz.
 • Controleren van de installaties op de algemene technische staat.
 • Melden van eventuele afwijkingen, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen.